Aceste reguli statuează modul de folosire de către utilizatori a website-ului oameniicrescoameni.ro, iar relațiile între părți sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile in Romania.

1. Acceptul condițiilor de folosire

Oameniicrescoameni.ro este site-ul proiectului Echilibru socio-profesional – sprijin inovativ pentru mamele din regiunea Bucureşti-Ilfov , administrat și actualizat de Asociația pentru Educație și Natură, numita în continuare Ed-na. Folosirea acestui website, a serviciilor conținute in el, este gratuita, dar sub rezerva respectării de către vizitatori a acestor termeni și condiții. Ca vizitator și deci utilizator al website-ului oameniicrescoameni.ro sunteți de acord să respectați aceste reguli și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătura cu oameniicrescoameni.ro.

2. Drepturile Administratorului

Ed-na iși rezervă dreptul de a modifica în orice moment structura, conținutul și serviciile oferite de oameniicrescoameni.ro sau poate suspenda funcționarea acestuia cu sau fără o înștiințare prealabilă. Regulile de utilizare a website-ului oameniicrescoameni.ro pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabila a utilizatorilor, iar întrucât aceste reguli sunt oricând accesibile pe site, dumneavoastră va revine responsabilitatea să le cunoașteți și să le respectați.
Ed-na își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului (menționate in mod explicit la respectivele servicii) care vor fi considerate parte integranta a condițiilor generale de folosire a site-ului oameniicrescoameni.ro

3. Confidențialitatea datelor

3.1 Asociația pentru Educație și Natură este înregistrat ca operator de date cu caracter personal de către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Operării Datelor cu Caracter Personal. 

In urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului deținut de Asociația pentru Educație și Natură, organizația poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii.
Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților dumneavoastră cu privire la viața privată, consfințite și garantate de legislația română în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare generic "Date". 

Datele vor fi prelucrate de către Ed-na in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putând fi folosite in scopuri asociate funcționarii site-ului pentru:

  1. folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum forum-ul;
  2. abonarea la newsletter-ul site-ului;
  3. soluționarea cererilor, întrebărilor, sugestiilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
  4. contactarea dumneavoastră (prin posta, e-mail, sau telefon) în legătura cu invitații la evenimentele din cadrul proiectului;

Se considera că prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare și a regulilor de confidențialitate, respectiv prin înregistrarea/înscrierea ca membru in acest site, v-ați dat acceptul expres și fără echivoc ca datele dumneavoastră personale sa fie prelucrate in scopurile enumerate mai sus, in conformitate cu articolul 3.1 literele a-d.

3.2 Ed-na se obliga să păstreze confidențialitatea acestor date.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal sunt stocate de site-ul oameniicrescoameni.ro, Ed-na nu poate fi făcuta răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.

3.3 Ed-na, ca operator de date, certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor înregistrate in baza sa de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

3.4 Ed-na nu poate fi făcuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor sale. 

3.5 Ed-na nu poate fi făcuta răspunzătoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de oameniicrescoameni.ro in scopul precizat in prezentul document.

4. Dreptul de proprietate

Articolele (texte + imagini) publicate pe website-ul oameniicrescoameni.ro se afla sub protecția legilor privind drepturile de proprietate intelectuala .Reproducerea oricărui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisa in lipsa consimțământului prealabil al editorului.

Informațiile cuprinse in aceste articole sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuala, mai sus enumerate.

5. Conținutul mesajelor din forum

Vizitatorii și membrii site-ului oameniicrescoameni.ro sunt in exclusivitate răspunzători pentru conținutul mesajelor lor. Ed-na nu controlează, doar supraveghează conținutul mesajelor transmise pe forum, deci Ed-na nu garantează calitatea sau veridicitatea informațiilor scrise de utilizatori in mesajele postate pe site.

6. Ed-na nu garantează:

  1. că informațiile vehiculate în cadrul forum-ului sunt reale sau corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;
  2. că informațiile din oameniicrescoameni.ro vor satisface toate cerințele vizitatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora vizitatorii își asuma întreaga responsabilitate;

VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ ÎNȚELEGEȚI, SUNTEȚI DE ACORD ȘI AȚI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN ACEASTĂ PAGINĂ.